Najczęściej zadawane pytania

W tej zakładce znajdziesz odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania. Jeśli nie widzisz tu rozwiązania swojego problemu napisz do nas lub zadzwoń.

mBlock 3 - jak połączyć robota z PC przez Bluetooth? (Windows 7 i nowsze)
1. Pobierz z mblock.cc oprogramowanie mBlock i zainstaluj je na swoim komputerze.

 

2. Uruchom program mBlock i wybierz z menu Płytki:

mBot dla robota mBot
Me Orion dla robota Ultimate Robot Kit i Starter Robot Kit BT
Auriga dla robota mBot Ranger.


 

3. Włącz robota. Przesuń dźwignię wyłącznika suwakowego.

 

4. Z menu Połącz wybierz Bluetooth > Wykryj.

 

5. Zaczekaj aż pojawi się okno z listą dostępnych urządzeń Bluetooth. Zanotuj 12-cyfrowy numer MAC urządzenia o nazwie Makeblock, kliknij ten numer, aby się połączyć.

Dla wygody umieść ten numer na robocie, ułatwi Ci to łączenie kiedy będziesz mieć większą liczbę robotów.

 

6. W prawym dolnym rogu ekranu pojawi się komunikat o próbie połączenia, kliknij w niego aby zezwolić.

 

7. Zaakceptuj kod parowania, który pojawi się w oknie Dodawanie urządzenia.

Pozostaw zaznaczoną opcję Tak i kliknij Dalej, mimo że nie widzisz kodu na swoim robocie.

 

8. Poczekaj, aż system zainstaluje potrzebne sterowniki.

Stan instalacji możesz sprawdzić klikając komunikat w prawym dolnym rogu ekranu.

Po pomyślnym zakończeniu instalacji Zamknij okna Dodawanie urządzenia oraz Bluetooth połączony.

 

9. Raz dodane urządzenie będzie widoczne na liście Bluetooth przy ponownym uruchomieniu programu mBlock.

Nie musisz powtarzać procesu dodawania urządzenia, po prostu wybierz je z listy (menu Połącz > Bluetooth).

mBlock 3 -jak połączyć robota z PC przez Bluetooth? (Windows XP i Mac OS)
1. Pobierz z mblock.cc oprogramowanie mBlock i zainstaluj je na swoim komputerze.

 

2. Uruchom program mBlock i wybierz z menu Płytki:

mBot dla robota mBot
Me Orion dla robota Ultimate Robot Kit i Starter Robot Kit BT
Auriga dla robota mBot Ranger.


 

3. Włącz robota. Przesuń dźwignię wyłącznika suwakowego.

 

4. Wybierz Urządzenia Bluetooth z panelu sterowania, kliknij Dodaj.  Zaznacz pole Moje urządzenie jest gotowe i kliknij Dalej.


 

5. Zaczekaj aż pojawi się okno z listą dostępnych urządzeń Bluetooth. Wybierz urządzenie o nazwie Makeblock i kliknij przycisk Dalej.

 

6.  W oknie parowania wybierz Pozwól mi wybrać mój własny klucz dostępu. Wpisz 0000 (cztery zera) jako klucz dostępu.

 

7. Poczekaj na zakończenie instalacji urządzenia. Zanotuj numer wychodzącego portu COM i kliknij Zakończ. Numer portu COM  możesz też odczytać we Właściwościach urządzenia Makeblock.


 

8. Z menu Połącz programu mBlock wybierz Port szeregowy > Wcześniej zanotowany numer portu COM.

 

9. Nie musisz powtarzać procesu parowania urządzenia. Przy kolejnym łączeniu z tym robotem wybierz ten sam numer portu COM.

mBlock 3 - jak połączyć robota z PC przez moduł 2,4G?
1. Pobierz z mblock.cc oprogramowanie mBlock i zainstaluj je na swoim komputerze (Windows lub Mac).

 

2. Uruchom program mBlock i wybierz z menu Płytki > mBot dla robota mBot.

 

3. Włóż biały nadajnik 2.4G do portu USB komputera.

 

4. Włącz robota. Przesuń dźwignię wyłącznika suwakowego.

 

5. Z menu Połącz wybierz 2.4G Serial > Połącz.

 

Od tej pory nadajnik stanowi nierozłączna parę z modułem 2.4G z którym został połączony po raz pierwszy i nie połączy się z żadnym innym modułem. Dla wygody ponumeruj pary nadajnik-robot.
mBlock 3 - jak połączyć robota z PC za pomocą kabla USB?
1. Pobierz z mblock.cc oprogramowanie mBlock i zainstaluj je na swoim komputerze (Windows lub Mac).

 

2. Uruchom program mBlock i wybierz z menu Połącz > Zainstaluj Arduino Driver.

 

3. Kliknij Instaluj w oknie komunikatu. Poczekaj na zakończenie instalacji sterownika.

 

4 Włącz robota. Przesuń dźwignię wyłącznika suwakowego i podłącz kabel USB.

 

5. Otwórz Menu > Start > Panel sterowania > Sprzęt i dźwięk > Urządzenia i drukarki.

Z dostępnych urządzeń wybierz urządzenie o nazwie CH340 i sprawdź w jego właściwościach numer portu COM (w przykładzie COM77).

 

6. Z menu Połącz > Port szeregowy wybierz port COM znaleziony w poprzednim punkcie.

 

7. Przy pierwszym uruchomieniu robota lub po aktualizacji środowiska mBlock zaktualizuj firmware. Menu Połącz > Aktualizuj firmware.

 

8. Poczekaj, aż pojawi się komunikat Ładowanie zakończone pomyślnie i kliknij przycisk Zamknij.

 

9. Program wgrany w trybie Arduino do pamięci robota nadpisuje rezydujący tam program domyślny.
Jeśli chcesz przywrócić domyślną funkcjonalność robota (komunikację bezprzewodową i obsługę pilota) z menu Połącz wybierz Przywróć program domyślny dla Twojego robota.

 

mBlock 5 - jak połączyć robota z PC za pomocą adaptera Makeblock Bluetooth Dongle?

W najnowszej wersji mBlock 5 możesz połączyć się z robotem na różne sposoby:

  • przewodowo, przy pomocy kabla USB
  • bezprzewodowo, przy pomocy adaptera Makeblock Bluetooth Dongle
  • bezprzewodowo, z wykorzystaniem wbudowanego w Twój komputer Bluetooth 4.0 (wymaga zainstalowania specjalnego sterownika).

Niezależnie od sposobu połączenia robot może pracować z programem mBlock w dwóch trybach, które znasz z poprzednich lekcji – trybie scratch i trybie wysyłania. Zwróć uwagę, że parowanie robota z adapterem  Makeblock Bluetooth Dongle jest dużo łatwiejsze niż przy standardowym połączeniu Bluetooth i nie wymaga ingerencji w ustawienia systemu. Adapter pozwala też na bezprzewodowe ładowanie programów na robota.

 


Jak przywrócić fabryczne ustawienia mBota
 

 

Każdy program użytkownika wgrany do pamięci mBota nadpisuje rezydujący tam program domyślny (tzw. firmware). To nic złego, wręcz przeciwnie – programy załadowane do pamięci robota wykonują się znacznie szybciej. Jeśli jednak wolisz pracę w trybie Live lub chcesz uruchomić programy demo, musisz ponownie załadować firmware.

Przywracanie programu domyślnego na robocie (mBlock5):

1. Uruchom mBlock5
2. Podłącz robota kablem USB i nawiąż połączenie (kliknij przycisk “Połącz” w mBlock)
3. Kliknij “aktualizacja” (pomarańczowy przycisk w mBlock5)
4. Wybierz wersję firmware:
– firmware fabryczny (zawiera obsługę pilota i programy demo uruchamiane pilotem lub przyciskiem na robocie) – jego obecność w pamięci robota sygnalizowana jest trzema dźwiękami i mruganiem LEDów przy włączaniu robota)
– firmware on-line (zalecany do pracy w trybie Live, nie zawiera obsługi pilota ani programów demo, dzięki czemu można w pełni wykorzystywać wszystkie możliwości mBota we własnych programach)

Przywracanie programu domyślnego na robocie (mBlock3):
1. W programie mBlock3 wybierz z menu połącz > port szeregowy  i sprawdź widoczne numery portów COM
2. Podłącz robota kablem USB (patrz FAQ > Jak połączyć robota za pomocą kabla USB)
3. Wybierz z menu połącz > przywróć program domyślny

Polecane produkty

Oczekiwanie na dostawę
Oczekiwanie na dostawę
999,00 
Oczekiwanie na dostawę

Roboty do lutowania

Ambitny Albert 3.1

69,00